การจ้างงานเต็มรูปแบบหุ่นยนต์

ปัญญาประดิษฐ์เป็นแนวโน้มที่ยังคงเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการ จากยุคของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกในช่วงกลางปี ​​1900 จนถึงโลกเซ็นเซอร์ที่รับภาระในวันนี้ศักยภาพในการทำให้ชีวิตของเราเป็นอัตโนมัติดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด ก้าวออกจากออฟฟิศของคุณและรถที่ขับขี่เองอาจนำคุณกลับบ้าน ถึงบันไดหน้าประตูของคุณและคุณสามารถสั่งให้อุปกรณ์เล่นเพลงโปรดของคุณได้

หุ่นยนต์อัจฉริยะยังไม่ได้ยึดครองโลก แต่พวกเขายังคงรับภาระงานที่มนุษย์กระทำสืบเนื่องกันมา วันนี้มีหุ่นยนต์ 74 ตัวสำหรับพนักงาน 10,000 คนในภาคการผลิตของประเทศที่พัฒนาแล้วยกเว้นญี่ปุ่นตามรายงานของสหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติ อัตราส่วนนี้ต่ำกว่าในตลาดเกิดใหม่ซึ่งจ้างหุ่นยนต์ 15 ตัวต่อพนักงาน 10,000 คน หุ่นยนต์กำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถช่วยเหลือได้ เมื่อตลาดแรงงานตึงตัวและเศรษฐกิจจำนวนมากถึงการจ้างงานเต็มรูปแบบหุ่นยนต์หรือหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันสามารถดำเนินการต่อเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากธุรกิจ Cobots ทำให้งานที่ทำซ้ำหรือมีความท้าทายทางร่างกายปลอดภัยสำหรับพนักงาน พวกเขายังมั่นใจในคุณภาพการทำงานที่สูงขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้น นอกเหนือจากศูนย์ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์และโรงงาน Cobots ยังสามารถช่วยเหลือผู้คนในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่นการดูแลผู้สูงอายุ