การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเสนอหลักสูตรปริญญาโทและเอกในด้านจิตสำนึกและการทำสมาธิซึ่งเป็นพระภิกษุชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยกล่าวในวันจันทร์ พระมหามหาธรรมเทศาผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยกล่าวว่ามหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยพุทธธรรมแห่งธรรมในประเทศฮังการีเพื่อจัดเตรียมหลักสูตร

หลักสูตรนี้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นและข้อสรุปจากการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ในการทำสมาธิผู้อำนวยการกล่าวว่า หลักสูตรจะเริ่มในปีการศึกษาถัดไปเขาเพิ่ม