นาฬิกาวันสิ้นโลกปรับเหลือ 100 วินาทีถึงเที่ยงคืนใกล้หายนะสุดในประวัติศาสตร์

องค์กรไม่แสวงหากำไรของสหรัฐฯ ปรับเลื่อนเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลก ซึ่งเป็นนาฬิกาเชิงสัญลักษณ์ที่ออกแบบมาเพื่อบ่งชี้ความเป็นไปได้ของการเกิดมหันตภัยจากฝีมือมนุษย์ โดยการปรับเวลาครั้งนี้ถือว่าใกล้เที่ยงคืนที่สุดเท่าที่เคยมีมาคณะนักวิทยาศาสตร์ขององค์กรจดหมายข่าวนักวิทยาศาสตร์ด้านปรมาณูในนครชิคาโก ที่ดูแลนาฬิกาวันสิ้นโลกมาตั้งแต่ปี 1947

ประกาศการขยับเข็มนาฬิกาวันสิ้นโลกจาก 2 นาทีจะถึงเที่ยงคืน มาเป็น 100 วินาทีจะถึงเที่ยงคืน การตัดสินใจปรับเวลาของนาฬิกาครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การปรึกษาหารือระหว่างคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และความมั่นคงขององค์กรฯ ร่วมกับคณะกรรมการผู้สนับสนุนองค์กรฯ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบล 13 คนนาฬิกาวันสิ้นโลกเคยถูกปรับในปี 2017 เป็น 2 นาทีครึ่งจะถึงเที่ยงคืน และถูกปรับอีกครั้งในปี 2018 เป็น 2 นาทีจะถึงเที่ยงคืน แต่ไม่มีการปรับเวลาในปี 2019 เรากำลังบอกว่าโลกเข้าใกล้หายนะมากแค่ไหนในไม่กี่วินาที ไม่ใช่ชั่วโมงหรือนาที มันใกล้กับวันโลกาวินาศมากที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาในประวัติศาสตร์นาฬิกาวันสิ้นโลก