ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตการลงทุนภาครัฐ

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับประมาณการ GDP ปี 2562 ลงจาก 4% เป็น 3.3-3.8% ในรายงานเศรษฐกิจรายไตรมาสในเช้าวันอังคารหลังจากผลการดำเนินงานที่ซบเซาในช่วงไตรมาสแรกของปีที่เศรษฐกิจเห็นการเติบโตของ GDP เพียงร้อยละ 2.8 หน่วยงานวิจัยทางเศรษฐกิจชั้นนำของประเทศได้อ้างถึงการเพิ่มขึ้นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน

ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญสำหรับการปรับลดลง พยากรณ์อากาศในเดือนกุมภาพันธ์ การเติบโตของการส่งออกในปี 2562 นั้นได้รับการตอกย้ำเพียง 2.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการเติบโตของปีที่แล้วที่ 6.7% สามเดือนแรกของปีนี้มีการหดตัวร้อยละ 3.6 ต่อปีสำหรับการขนส่งสินค้าของไทยในต่างประเทศ ในขณะที่การลงทุนภาครัฐหดตัวร้อยละ 0.1 ในไตรมาสแรกและสศช. ได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตการลงทุนภาครัฐจาก 6.2 เป็น 4.5% สำหรับการเติบโตโดยอ้างถึงความล่าช้าในงบประมาณของรัฐบาลในปีหน้า