“ปารีสแห่งตะวันออก”

ทุกเมืองหลวงในยุโรปตะวันออกที่ดูเหมือนว่าจะได้รับการเรียกว่า “ปารีสแห่งตะวันออก” ในบางจุด แตกต่างจากเมืองอื่น ๆ ในภูมิภาคอย่างไรก็ตามบูดาเปสต์ไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบ นางแบบเก่าแก่บนแม่น้ำดานูบเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่ดีที่สุดของยุโรปโดยใช้มาตรการและจุดหมายปลายทางในสิทธิของตนเอง
อาคารสถานที่สำคัญ 8 แห่งข้

างล่างนี้ให้ความรู้สึกแก่ทั้ง Pest และ Buda ซึ่ง แต่เดิมเป็นเมืองที่แยกออกจากกันโดยแบ่งเป็นแม่น้ำ แต่เมื่อประมาณ 150 ปีที่ผ่านมาได้รวมตัวกันเพื่อสร้างเมืองที่ทันสมัย เยี่ยมชมสถานที่เหล่านี้ตามลำดับที่นำเสนอที่นี่และพวกเขาสร้างทัวร์เดินประเภท แต่มีตัวเลือกในการกระโดดในระบบขนส่งสาธารณะหรือใช้รถแท็กซี่แปลก พวกเขาสามารถมองเห็นได้ง่ายในชุดเครื่องแบบสีเหลืองสดใสใหม่ของพวกเขา