มาตรการในการป้องกันวิกฤต

ธปท.ต้องการชี้แจงปัญหาบางประเด็นที่ผู้คนอาจมีความเข้าใจผิด ขั้นแรกให้ใช้เฉพาะกรณีที่มีการชำระคืนเงินกู้บ้านสองงวดในเวลาเดียวกันและจะไม่มีผลกระทบต่อกรณีที่มีการผ่อนชำระเงินให้สินเชื่อบ้านครั้งเดียวและได้นำเงินกู้บ้านหลังที่สองออกไปแล้ว ในกรณีหลังนี้จะถือว่าเป็นสัญญาฉบับแรก ประการที่สองการแก้ไขกฎนี้จะไม่มีผลกับผู้ซื้อที่มีรายได้น้อยที่ซื้อบ้านเป็นครั้งแรก

ข้อบังคับนี้ใช้เฉพาะกับที่อยู่อาศัยที่มีราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท สุดท้ายมาตรการจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ได้นำเงินกู้บ้านก่อนเกณฑ์ใหม่มีผลบังคับใช้ จะไม่มีผลย้อนหลังสำหรับผู้กู้ การเข้าใจผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสถานการณ์ในปัจจุบันร้ายแรงเช่นเดียวกับวิกฤติการเงินในเอเชียในปี 2540นางธีรวัฒน์กล่าวว่า ธปท. ต้องการเน้นย้ำว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมีความแตกต่างกันไปและมีมาตรการในการป้องกันวิกฤต