สนธิรัตน์เรียกถกผู้บริหารระดับสูง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า วันที่ 22 ก.ค.นี้ ได้เรียกประชุมร่วมกับนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน เพื่อหารือถึงประเด็นวาระงานเร่งด่วนของกระทรวงพลังงานซึ่งจะต้องจัดลำดับภาระกิจงานสำคัญที่จะต้องดำเนินการใช้เกิดความชัดเจนโดยเร็ว เช่น เรื่องของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ

จะมีการทบทวนหรือไม่, การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว ปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตันของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ที่จะต้องแก้ไขปัญหาการซื้อก๊าซฯมาแล้วไม่ได้ใช้ก็ต้องจ่ายเงินให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว เป็นต้น ในแต่ละประเด็นจะมีคำตอบอย่างไรนั้น ก็จะต้องพูดคุย รับฟังข้อมูลกันก่อน ฟังแล้วจะได้รู้ เมื่อรู้แล้วก็จะได้คิดต่อว่าจะทำอย่างไร ซึ่งทุกเรื่องจะต้องดำเนินการให้ชัดเจน มีคำตอบทุกข้อสงสัย เพื่อให้งานต่างๆ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้” นายสนธิรัตน์ กล่าว