อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม สามารถทำให้ท้องเสียได้หรือไม่

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม สามารถทำให้ท้องเสียได้หรือไม่ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม เป็นอาหารทางการแพทย์ อาหารสุขภาพ ที่ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ และกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง อาหารจะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อนในอาหาร ถึงจะมีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย หลังจากที่ได้รับอาหารปั่นผสม

นอกจากนี้ น้ำ มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต การได้รับน้ำมากหรือน้อยเกินไปส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตได้ โดยส่วนมากคนเราได้รับน้ำจากสารเหลวและอาหาร แต่จะมีการสูญเสียน้ำไปทางปัสสาวะ อุจจาระ การอาเจียน ทางผิวหนัง(เหงื่อ) และกายหายใจ ปริมาณน้ำในร่างกายจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การได้รับน้ำที่น้อยเกินไปนั้นมักเกิดจากการอาเจียน ท้องเสีย เสียเลือด เสียเหงื่อมาก และปัสสาวะออกมาก

หลังจากการให้อาหารทางสายยางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรให้น้ำแก่ผู้ป่วยด้วยปริมาณที่เหมาะสมด้วย เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม อาหารปั่นผสมที่จะให้แก่ผุ้ป่วยจะต้องมีความสะอาด ผู้ที่ผลิตอาหารรวมไปถึงผู้ที่ให้อาหารแก่ผู้ป่วยจะต้องล้างมือก่อนทุกครั้ง และภาชนะจะต้องมีความสะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อโรค หากผู้ป่วยได้รับอาหารที่ไม่สะอาด มีสารปนเปื้อน อาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาเจียน หรือท้องเสียได้ ซึ่งจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและขาดน้ำได้ และอาหารปั่นผสม ควรนำไปแช่ตู้เย็น เพื่อให้เป็นการถนอมอาหาร หากวางไว้ในที่ที่มีอากาศร้อนอาจจะทำให้อาการบูดหรือเสียได้

แต่อาหารปั่นผสมของทาง SN เรามีการผลิตที่ปลอดภัย ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อทั้งภาชนะที่ใส่ รวมไปถึงอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ ในการนำมาปรุงอาหารโดยผ่านการต้มสุก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณภาพ รวมไปถึงสารอาหารที่ครบถ้วน ทางอาหารปั่นผสม SN เราผลิตจากห้องปลอดเชื้อของทางโรงพยาบาล มีการควบคุมโดยนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารปั่นผสม สามารถหาซื้ออาหารปั่นผสม SN ได้ที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา ดดยจะจำหน่ายอาหารสำหรับ 1 วัน แบ่งเป็นมื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 24 ชั่วโมง

อาหารสายยาง อาหารปั่่นผสม มีอายุการเก็บรักษานานแค่ไหน

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม จัดเป็น อาหารสุขภาพ สำหรับผู้ป่วย ในเรื่องของความสะอาด เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเตรียมอาหารประเภทนี้ภาชนะที่ใช้ทุกชนิดต้องลวกหรือต้มในน้ำร้อนก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง เพื่อป้องกันมิให้อาหารมีเชื้อโรค หรือมีสิ่งปนเปื้อนก่อนที่จะเข้าร่างกายของผู้ป่วย และอาหารปั่นผสมจะต้องมีการผ่านกระบวนการทำให้สุกเสียก่อน ก่อนจะนำไปปั่นรวมกัน ให้เป็นของเหลวเพื่อนำไปให้ผู้ป่วย จะต้องมีปริมาณและสัดส่วนที่เพียงต่อร่างกายของผู้ป่วย หากมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและเพื่อให้ผู้ป่วยได้คุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการขาดสารอาหารในผู้ป่วย

อาหารปั่นผสม จำเป็นจะต้องใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ เพื่อคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่จะนำเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย และจะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมี รวมไปถึงวัตถุดิบที่ถูกกับร่างกายผู้ป่วย เพราะบางกรณีอาจจะมีผู้ป่วยที่แพ้อาหาร ซึ่งแพทย์และนักโภชนาการจะต้อง ทราบข้อมูลส่วนตัว ประวัติการแพ้อาหารของผู้ป่วยอย่างละเอียดเพื่อผู้ป่วย เมื่อได้รับอาหารปั่นผสมแล้ว จะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน หรืออาการแพ้ที่อาจจะทำให้อาการป่วยทรุดลงได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลของผู้ป่วยให้ดี เพื่อที่จะได้จัดเตรียมวัตถุดิบที่ถูกกับร่างกายและมีความสะอาดแก่ผู้ป่วย

เหตุผลที่วัตถุดิบจะต้องมีความสดใหม่ ก็เพราะว่าอาหารปั่นผสมมีระยะเวลาการเก็บรักษาที่ไม่นาน เมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้ว ควรที่จะรับประทานทันที เพราะด้วยความที่ต้องปั่นวัตถุดิบรวมเข้าด้วยกัน จึงไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน วัตถุดิบที่เตรียมให้ผู้ป่วยจะต้องเตรียมไว้ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารที่มีคุณภาพ แต่ทางอาหารปั่นหสม SN เราสามารถเก็บรักษาอาหารไว้ได้นานถึง 24 ชั่วโมง ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้ป่วย แต่ควรแบ่งอาหารใส่ถุงให้ครบตามจำนวนมื้อที่กำหนด เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น และนำออกมาใช้ภายใน 24 ชม. เท่านั้น