ให้อำนาจโรงเรียนปิดเรียน ถ้าค่าฝุ่นละอองวิกฤติ

กระทรวงศึกษาธิการสั่งครูสังเกตอาการนักเรียน หลังค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ให้อำนาจทุกโรงเรียนสั่งปิดเรียนได้ หากค่าถึงขั้นวิกฤติ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำให้ครูประจำชั้นสังเกตอาการของเด็กนักเรียนในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ความรู้ให้ถูกต้องเรื่องการดูแลตนเอง นอกจากนี้ยังให้อำนาจกับโรงเรียนทุกแห่งพิจารณาลด งดหรือหยุดกิจกรรมทางการศึกษา หากค่าฝุ่นละอองวิกฤติ  

เลขาธิการ สพฐ. กล่าวว่า นายกรัฐมนตรียังฝากให้กระทรวงศึกษาธิการ เร่งรัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ เน้นการใช้เพื่อการสื่อสาร และ การเรียนเกี่ยวกับรหัสคำสั่งหุ่นยนต์ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเพื่อเพิ่มการศึกษาให้กับเด็ก และให้ทุกกระทรวงติดตามข้อมูลทางโซเซียลมีเดีย หากพบเด็กที่ยากจน หรือปัญหาด้านการศึกษา ให้เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือ นอกจากนี้ ยังมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีการปลูกฝังการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่วัยเด็ก พร้อมกันนี้ให้ยกระดับการศึกษาไทย โดยเฉพาะผลการสอบโอเน็ต ที่เด็กไทยจะต้องมีคะแนนสูงขึ้น

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทางกระทรวงโดยกรมควบคุมโรคได้ติดตามสถิติกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดจากฝุ่นละออง ทั้งในกลุ่มเฉียบพลันและเรื้อรัง ซึ่งเป็นผู้ป่วยมีอาการ หอบ หืด ภูมิแพ้ จากสถิติที่ติดตามไม่พบว่ามีมจำนวนคนไข้เพิ่มขึ้นกว่าปกติ ขณะที่ค่าฝุ่นละอองลดลง.